Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest GRUPA IMPRUV Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia (dalej jako „Spółka”). Z Administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną (rodo@impruv.pl) oraz korespondencyjnie (pod adresem wskazanym powyżej, z dopiskiem ” Ochrona Danych Osobowych”). Ze względu na charakter formularza, podanie danych w nim oznaczonych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej identyfikacji osoby składającej zapytanie oraz sprawnego przeprocesowania Twojego zapytania w Dziale Sprzedaży Spółki. 

Przetwarzanie danych osobowych następuję na podstawie Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w celu przyjęcia i rozpoznania Twojego wniosku o przedstawienie oferty, który wyraziłeś poprzez wypełnienie i przekazanie formularza kontaktowego, w którym określiłeś interesujące Cię inwestycje, przekazywania pozostałych informacji handlowych przez Spółkę, dotyczących ofert sprzedawanych przez spółkę GRUPA IMPRUV w formie elektronicznej i telefonicznej, jak również w celu prowadzenia pozostałych działań marketingowych polegających na przesyłaniu Ci pełnej informacji o naszych działaniach, tj. nowych i planowanych inwestycjach oraz ofertach sprzedaży lokali ze wszystkich naszych inwestycji.

Możesz cofnąć Twoją zgodę w każdym czasie. Jeżeli ma to zastosowanie, możesz skorzystać z opcji wypisania z subskrypcji, która dostępna jest w mailu, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Twojej zgody marketingowej. Jeżeli w przesłanej informacji handlowej nie ma takiego odnośnika, wówczas możesz wysłać maila w przedmiocie cofnięcia zgody na adres: rodo@impruv.pl. Możesz również złożyć takie oświadczenie osobiście w naszej siedzibie, albo w Dziale Sprzedaży, albo podczas kontaktu z naszym przedstawicielem handlowym. Pamiętaj, że cofnięcie zgody ma skutki jedynie na przyszłość – nie będziemy już dalej przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych, ale przetwarzanie, które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody, będzie usprawiedliwione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom współpracującym ze Spółką na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych (w szczególności w zakresie wsparcia IT, utrzymania narzędzia do wysyłki e-mail, SMS, newslettera). Wszelkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych.